'ກະຕຸ້ນໄວລຸ້ນທີ່ຊຸ່ມແລະຊຸ່ມຊື່ນກະຕຸ້ນ'.

ລົງຄະແນນສຽງ:

ຄຳ ເຫັນ:
ຂໍ້ສະ ເໜີ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ